Szalon Etikett/Salon etiquette

Drága Vendégeim!
Szépségipari szakemberként minden nap emberekkel foglalkozom. A jó emberi kapcsolatokhoz elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet és a bizalom, szerencsére legtöbbünk tisztában van az általános illemszabályokkal, de sajnos volt már alkalmam tapasztalni, hogy nem minden vendég tartja tiszteletben az időmet és a megélhetésemet. Tudjátok, hogy számomra minden kedves vendégem számára maximális odafigyelést és törődést igyekszem biztosítani. A kedvességemmel és megértésemmel való visszaélések miatt jutottam arra a döntésre (legnagyobb sajnálatomra), mint megannyi szalon szakemberei, hogy éljek a 24 órán belüli ”Lemondási díj” bevezetésével.
Az időpont lefoglalásával és a szolgáltatás igénybevételével automatikusan elfogadod ezen feltételeimet, melyek a következők:

Ideális érkezés
Kérlek amennyiben tudsz pontosan a megadott időpontra érkezz! Ne gyere túl korán, mert akkor még az előtted lévő vendégem ideje tart és ugyanúgy szeretné nyugodtan kiélvezni a saját idejét ahogyan te is.

Késés
Tolerálható késés 5-15 perc amit mindig minden körülmények között előre kell jelezned bármely formában. Ez még nem von semmilyen díjat maga után, emberek vagyunk, a legjobbakkal is előfordulhat, viszont nem biztos, hogy minden bele fog férni az idődbe amit megbeszéltünk. A késéseket a Te idődből kell levonjam, elkerülve a kellemetlenséget az utánad érkezőnél.
15 perc feletti késésnél, tiszteletben tartva az utánad érkező idejét, megtagadhatom a kezelésedet és másik időpontot kell néznünk.
Amennyiben nem jelzed a késésedet, az időpontod 15 perc késés után automatikusan törlésre kerül. Ebben az esetben a ”Nem ideszólás”-ra vonatkozó díj lép életbe ami a kezelés 50%-os felárát jelenti és a következő alkalomkor kerül kifizetésre.

Lemondások/módosítások
Bárkivel előfordulhat, hogy közbe jön valami, munka, egészségügyi problémák vagy személyes egyéb ügyek/problémák. Semmi gond nincsen, csak kérlek amennyiben lehetséges az időpontod előtti nap 18:00-ig jelezd felém elérhetőségeim bármelyikén és megbeszélünk egy másik időpontot.
Tiszteljük meg egymást idejét, minden nem igénybe vett időpont nekem bevételkiesés és egy másik vendégemtől elvett lehetőség a szépülésre. Ha időben szóltok az esetek többségében van kit beírjak a helyetekre.

Amennyiben aznap kerül sor az időpont lemondására, felárat kell felszámítsak.
1-3 órával a kezelésed előtt való lemondásnál vagy ”Nem ideszólásnál” a következő alkalomkor 50%- os felárat kell felszámítsak. Itt már nem tudok mást betenni a helyetekre. Azt is értsétek meg, hogy bár pár órával előbb írtál mint a kezelésed időpontja, viszont ha én vendéggel vagyok nem fogom látni az üzenetedet időben, ilyen esetekben általában a kezelésetek előtt 20 perccel kerül sor az elolvasásukra, hiába írtad meg nekem órákkal előtte.
Nem a szalonban lakom, ezért kérlek vedd figyelembe, ha a 8:30 vagy 9:00-ra kértél időpontot és egy órával előtte írsz vagy szólsz nekem, én már rég úton vagyok, hogy Téged kellően előkészülve fogadhassalak.
Természetesen itt is vannak kivételek, nincsen felár betegség, baleset, munkába hívás vagy családon belüli bármilyen probléma.
4 vagy több órával a kezelésed előtt való lemondásnál a következő alkalomkor egy ejnye-bejnye 1000Ft-ot számítok fel. Itt szintén kivétel a betegség, baleset, munkába hívás vagy családon belüli bármilyen probléma.
Háromszori egymás után való ”Nem ideszólásos” el nem jövetelnél, nem áll módomban új időpontot adni neked, ha mégis nagyon szeretnéd a kezelést, ebben az esetben csakis úgy tudlak fogadni ha a kezelés díját előre utalással fizeted meg nekem.

Kérlek szépen, hogy vigyázzunk egymásra, ne érkezzetek betegen, ha mégis betegen érkeznétek a kezeléseteket megtagadhatom!

My dear Clients!
As a beauty industry worker, I deal with people every day. Good human relations require mutual respect and trust, fortunately most of us are aware of the rules of general etiquette, but unfortunately I had the opportunity to experience that not all guests respect my time and livelihood. Everybody who know me know that I try to provide maximum attention and care to all my dear guests. Due to the abuse of my kindness and understanding (much to my regret), I have come to the decision, like so many salon professionals, to live with the introduction of a “Cancellation Fee” within 24 hours.
By making an appointment and using the service, you automatically accept my terms and conditions, which are as follows:

An ideal arrival
Please arrive at the specified time if you can! Don’t come too early, because then my client and me still in treatment and She wants to enjoy her own time just as you do.

Delay
A tolerable delay is 5-15 minutes, which you must always notify in advance in any form. This does not entail any fees, we are human, it can happen even with the best, but it is not certain that everything we discussed will fit into your time. I have to deduct the delays from your time, avoiding inconvenience to the person coming after you.
If you are more than 15 minutes late, respecting the time of the person arriving after you, I can refuse your treatment and we will have to look at another time.
If you do not indicate your delay, your appointment will be automatically canceled after 15 minutes of delay. In this case, the fee for “No-call” comes into effect, which means a 50% surcharge for the treatment and will be paid on the next occasion.

Cancellations/Changes
With anyone, something may come up, work, health problems or other personal issues/problems. There is no problem, just please, if possible, let me know by 18:00 the day before your appointment on any of my contacts and we will arrange another time.
Let’s respect each other’s time, every missed appointment is a loss of income for me and an opportunity to beautify another guest. If you tell me on time, in most cases there is someone I can book for her in that time.

If the appointment is canceled on the same day, I will have to charge a surcharge.
If you cancel 1-3 hours before your treatment or if you do not show up, I will charge a 50% surcharge on the next occasion. I can’t put anything else in the places here. Please also understand that although you wrote a few hours before the date of your treatment, if I am with a client I will not see your message in time, in such cases I usually read 20 minutes before your treatment, even though you wrote it to me hours before.
I don’t live in the salon, so please note that if you requested an appointment for 8:30 or 9:00 and you write or call me an hour before that, I’ve already been on my way to prepare for you sufficiently .
Of course, there are exceptions here too, there is no extra charge for illness, accident, being called to work or any problems within the family.
If you cancel 4 or more hours before your treatment, I will charge HUF 1,000 on the next occasion. Illness, accident, being called to work or any family problem are also exceptions here.
If you don’t come after three times without call, I can’t give you a new appointment if you still really want the treatment, in which case I can only accept you if you pay me the treatment fee in advance by bank transfer.

Please take care of each other, do not arrive sick, if you do arrive sick, I may refuse your treatment!